Sajfułła

Diminutive Sajfułła

Sajeg
Sajfułeg
Sajfito
Sajfułita
Sajfita
Sajin
Sajfan
Sajfuł
Sajfin
Sajfułin
Sajfag
Sajf
Sajfeg
Sajag
Sajfek
Sajek
Saj
Sajfułito
Sajito
Sajfułan
Sajita
Sajfułag
Sajan
Sajfułek