Tasupi

Diminutive Tasupi

Taseg
Tasita
Tasupito
Tas
Tasupita
Tasin
Tasupan
Tasup
Tasupin
Tasito
Tasupag
Tasan
Tasupeg
Tasag
Tasupek
Tasek